Vliegerclub Stijgkracht
Geschiedenis Stijgkracht

Geschiedenis Stijgkracht

Op 14 december 1990 was er een bijeenkomst
voor het oprichten van een vliegerclub.

De opkomst bestond uit 9 personen, er waren
nog 9 personen die ook belangstelling hadden
getoond voor het oprichten van een vliegerclub.

In totaal waren we op dat moment met 18 personen
en er melden zich steeds meer liefhebbers aan.

Bovenstaande was dan de aanleiding om de
bijeenkomst te houden.

Tijdens de bijeenkomst werd het volgende vastgesteld:

-          Eerst kijken hoe de belangstelling voor de club blijft
-          Over een paar maand een ledenvergadering houden waarin de club 
           een officieel karakter zou krijgen. Wat inhield dat er een bestuur     
           moest komen en dat de club aangemeld moest worden bij de kamer
           van koophandel

Op de bijeenkomst opgestelde punten waren:

-          Naam: Stijgkracht
-          Vliegerdagen: Elke 2e zondag van de maand
-          Locatie: Er werd met de gemeente overlegd over het terrein naast
           de Holdert, op de Es, wat dan ook de vaste locatie van de club wordt
-          Contributie: De hoogte van de contributie werd vastgesteld voor
           individuelen en gezinsleden
-          Clubblad: Deze verschijnt 4 keer per jaar en kan de volgende
           rubrieken bevatten:

 • o   Datums van vliegerdagen
 • o   Namen van leden
 • o   Activiteiten van de club
 • o   Verklaring van vliegertermen
 • o   Bouwtekeningen
 • o   Eventuele advertenties waar een aantal ondernemers al in
       geïnteresseerd waren

-          Activiteiten: 4 februari 1991, kennis maken met de leden en het
           maken van een gezamenlijke eddy vliegertrein
-          Verdere activiteiten welke gehouden kunnen worden:

 • o   Informatieavonden
 • o   Het bouwen van vliegers
 • o   Het uitwisselen van gegevens (video’s)
 • o   Demonstraties voor derden tegen vergoeding (er waren toen al 2
       aanvragen), deze leveren geld op om de contributiekosten te
       drukken

-          Voor een vast onderkomen waar de activiteiten die zich binnen
           afspelen werd het buurtcentrum “de Molen” gevraagd. Hier worden
           tot op heden de clubavonden gehouden
 

De volgende 5 leden hadden zich beschikbaar gesteld om tijdens de beginperiode van 5 maanden de vereniging gestalte te geven:

Benno Kolmer: beheerd de financiën
Dries Gankema: verzorgt het schrijfwerk en de ledenadministratie
Gerrie Enninga: PR man
Freek Voors: medeoprichter
Redactie team: Heidi Telkamp, Annie Enninga, Gea Kolmer.

Vliegerclub Stijgkracht was een feit. Het werd notarieel vastgesteld en de club kreeg een nummer bij de kamer van koophandel zodat de club een bestaansrecht had.

Er werd een bestuur gekozen bestaand uit:

Siert Vos: voorzitter, opgevolgd door Maarten Sluiter en weer later door Jacob Postma.
Frans Stevens: secretaris opgevolgd door Jan Bos, later Thijs Smegen en nog weer later door Freek Voors.
Benno Kolmer: penningmeester
Freek Voors: medeoprichter later 2e penningmeester weer later secretaris
Jurrie de Boer: medeoprichter
Gerrie Enninga: PR manager
 

De clubmiddagen werden inderdaad gehouden op de Es op iedere 2e zondag van de maand. Omdat dit terrein een andere bestemming kreeg werd de vlieger locatie gewijzigd naar de Grote Rietplas in Emmen, voor de vereniging een multifunctionele locatie met alles wat er op vliegergebied te wensen is. Een prachtige meervelden locatie.

De clubavonden werden georganiseerd in buurtcentrum “de Molen” in Klazienaveen